Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  407228
  • Số người đang Online  5
Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 10

Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 10

Ngày đăng 23/10/2013  |  Lượt xem : 3969

Với những tín hiệu lạc quan hơn ở nửa cuối năm 2013,Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi và có bước phát triển mạnh mẽ nhằm đưa Việt Nam thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2011-2015. Từ tháng 10/2013, Công ty TNHH Thẩm định giá AAA sẽ cung cấp những thông tin vĩ mô về thị trường tài chính, đặc biệt về các vấn đề về xử lý nợ xấu trên thị trường.

Với những tín hiệu lạc quan hơn ở nửa cuối năm 2013,Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi và có bước phát triển mạnh mẽ nhằm đưa Việt Nam thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2011-2015. Từ tháng 10/2013, Công ty TNHH Thẩm định giá AAA sẽ cung cấp những thông tin vĩ mô về thị trường tài chính, đặc biệt về các vấn đề về xử lý nợ xấu trên thị trường.

Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 10