Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  468472
  • Số người đang Online  3
Thư ngỏ

Thư ngỏ

Ngày đăng 12/12/2011  |  Lượt xem : 15144

Vui mừng chào đón Quý vị tới website của AAA Valuation, xin chân thành biết ơn Quý vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ quan điểm của AAA valuation về nguyên tắc trong việc cung cấp dịch vụ Thẩm Định giá.

 

Vui mừng chào đón Quý vị tới website của AAA Valuation, xin chân thành biết ơn Quý vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ quan điểm của AAA valuation về nguyên tắc trong việc cung cấp dịch vụ Thẩm Định giá.

Kinh tế Việt Nam đã và đang trải quan những giai đoạn thách thức  nhất trong lịch sử phát triển kể từ những năm đầu thực hiện chính sách đổi mới 1986 cho đến giai đoạn tăng trưởng vàng của những năm 2000 – 2007. Những sự kiện quan trọng gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đã tạo ra một nền kinh tế thị trường đặc thù và đang trong giai đoạn chuyển đổi. Sự tăng trưởng của đất nước chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên một nền kinh tế đang phát triển và trong giai đoạn chuyển đổi cũng đã tạo ra nhiều bất cập trong công tác xác định giá trị tài sản của thị trường, gây gia nhiều sự biến động về giá thành cho sản phẩm và dịch vụ mà xã hội phải chi trả tạo ra những hệ lụy cho sự phát triển bền vững của cá nhân, tổ chức cũng như của toàn thị trường.

Với quan điểm của một nhà thẩm định giá và tư vấn tài chính, chúng tôi nhìn nhận nền kinh tế hay bất cứ cấu phần nào đang tham gia trên thị trường đều phải tuân theo quy luật “Giá trị thực” như một đặc tính tự nhiên về giá trị của tài sản là chỉ tồn tại khi tài sản đó tạo ra giá trị. Sứ mệnh của Thẩm Định giá AAA là phải  giúp khách hàng và cộng động xác định được “giá trị thực” của tài sản.

Chairman

AAA Valuation