Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  461802
  • Số người đang Online  170
Tư vấn tài chính DN

Tư vấn tài chính DN

Ngày đăng 28/12/2011  |  Lượt xem : 10538

Ban lãnh đạo, cổ đông và những tổ chức có liên quan đến hoạt động đầu tư, tài trợ vốn cho doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong công tác thẩm định về tổng thể tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như chiến lược & kế hoạch kinh doanh...

Ban lãnh đạo, cổ đông và những tổ chức có liên quan đến hoạt động đầu  tư, tài trợ vốn cho doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong công tác thẩm định về tổng thể tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như chiến lược & kế hoạch kinh doanh,  tình  hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và danh mục tài sản  cũng như các khoản nợ và rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng trên. Thấu hiểu những khó khăn của Quý khách hàng trong công tác kinh doanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp như sau.

Phạm vi công việc:

 

Soát xét hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp mục tiêu đầu tư, tài trợ vốn
Thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh
Thẩm định tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
Soát xét thuế và các nghĩa vụ phải trả với nhà nước hoặc đơn vị khác
Đưa ra những khuyến nghị điều chỉnh về tình hình tài chính công ty, giá trị đầu tư, hạn mức tài trợ vốn cho tổ chức tài chính
Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp.