Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  455537
  • Số người đang Online  7
Tư vấn tài chính dự án

Tư vấn tài chính dự án

Ngày đăng 28/12/2012  |  Lượt xem : 4331

Thẩm định Giá AAA tiến hành nghiên cứu tiền khả thi cho những dự án xây dựng mới hoặc dự án mở rộng của các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu.

 Thẩm định Giá AAA tiến hành nghiên cứu tiền khả thi cho những dự án xây dựng mới hoặc dự án mở rộng của các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu.

Chúng tôi sử dụng những nguyên lý tài chính doanh nghiệp hiện đại dưới sự tư vấn của các chuyên gia nhiều  năm  kinh nghiệm giúp khách hàng quả

 

Phạm vi công việc:

 

§ Thẩm định môi trường hoạt động kinh doanh của dự án
§ Thẩm định môi trường bên ngoài và nguồn lực bên trong của dự án, lợi thế cạnh tranh của dự án.
§ Xây dựng và thẩm định phương án kinh doanh
§ Xây dựng và thẩm định phương án tài chính & hiệu quả kinh tế.