Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  468498
  • Số người đang Online  10
Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá động sản

Ngày đăng 21/12/2012  |  Lượt xem : 14484

Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp

 

Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp


Thẩm định giá động sản bao gồm
:
Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các hàng hóa dịch vụ khác…Trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá.

 

Phương pháp định giá Động sản:

Phương pháp so sánh
Phương pháp thu nhập
Phương pháp chi phí
Phương pháp lợi nhuận
Phương pháp thặng dư

Mục đích thẩm định giá Động sản

Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng, mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh, thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp, xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp, đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, hoạch toán kế toán, tính thuế, tư vấn và lập dự án đầu tư,  các mục đích khác. 


Tin cùng thể loại