Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  330451
  • Số người đang Online  21
Báo cáo  tổng kết diễn biến  ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo năm 2013

Báo cáo tổng kết diễn biến ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo năm 2013

Ngày đăng 07/02/2014  |  Lượt xem : 1619

Báo cáo tổng kết diễn biến ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo năm 2013

 Trung tâm nghiên cứu và thẩm định của AAA Valuation đã thực hiện báo cáo tổng kết tình hình kinh tế, ngân hàng và tài sản đảm bảo của năm 2013 và đưa ra dự báo cho năm 2014 nhằm cung cấp cho thị trường một góc nhìn toàn cảnh nền kinh tế, ngân hàng để có những dự liệu hợp lý cho những diễn biến của năm 2014