Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  475482
  • Số người đang Online  27
Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Ngày đăng 24/12/2012  |  Lượt xem : 10721

Việc xác định chính xác giá trị tài sản vô hình là công việc khó và phức tạp, chỉ có AAA với đội ngũ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau có đủ kinh nghiệm thực tế để xác định giá trị vô hình của tài sản.

Tài sản vô hình không có tính chất vật lý tự nhiên giống tài sản hữu hình như cầm được và nhìn thấy được. Tài sản vô hình như  quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức và cá nhân (bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền tác giả, công thức kinh doanh).
Ở  một số nước phát triển người ta còn gọi tài sản vô hình là tài sản mềm và tài sản mềm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tri thức. Việc xác định giá trị tài sản vô hình khá phức tạp và yêu cầu thẩm định viên phải có kỹ thuật rất cáo và nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại trong nước và nước ngoài.

Mục đích thẩm định giá:

Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng
Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần.
Xác định giá trị đầu tư.
Các mục đích khác