Statistics

  • Total number of visitors  445964
  • Total number of people online  8
Specialized data report

Specialized data report

Created Date 12/25/2012  |  View : 10705

Specialized data reportĐể quý khách hàng cập nhật thông tin về thị trường mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong năm 2012 của Việt Nam, Thẩm Định giá AAA xin được cung cấp báo cáo TTKT do cục Quản lý cạnh tranh thực hiện:


Dowload tại đây