Statistics

  • Total number of visitors  468478
  • Total number of people online  7
Specialized data report

Specialized data report

Created Date 12/25/2012  |  View : 11227

Specialized data reportĐể quý khách hàng cập nhật thông tin về thị trường mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong năm 2012 của Việt Nam, Thẩm Định giá AAA xin được cung cấp báo cáo TTKT do cục Quản lý cạnh tranh thực hiện:


Dowload tại đây