Statistics

 • Total number of visitors  461785
 • Total number of people online  168

Support

 • Báo cáo tổng kết diễn biến ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo năm 2013

 • Nợ xấu "sẽ " giảm còn 3% - 5% vào năm 2014.Quản lý tài sản thế chấp là động sản bài toán khó cần lời giải .gói 30.000 tỷ tăng tốc vào cuối năm....

 • Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 12 Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 12

  Tín dụng của các ngân hàng vẫn âm trong khi nợ xấu ngày càng xấu. Các ngân hàng trong nước sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn của các ngân hàng nước ngoài từ năm 2015

 • Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 11 Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 11

  Tiến trình xử lý nợ xấu đang có những dấu hiệu tích cực khi Đến 10/11, VAMC đã mua 12.430 tỉ đồng nợ xấu của 15 ngân hàng và Bộ xây dựng ra thông tư mới nới lỏng hàng loạt điều ...

 • Page :
 • 1
 • 2