Statistics

  • Total number of visitors  455527
  • Total number of people online  3
Appraisal registration

Appraisal registration

Created Date 12/24/2012  |  View : 11310

AAA Valuation trân trọng kính gửi Quý Khách hàng Đơn đề nghị thẩm định (download file đính kèm)


AAA Valuation trân trọng kính gửi Quý Khách hàng Đơn đề nghị thẩm định (download file đính kèm) và điền đầy đủ thông tin, sau đó gửi cho chúng tôi theo địa chỉ

 

Email: service@thamdinhgiaaaa.com

 

 

File Đính Kèm :


1. Đơn đề nghị thẩm định
2. Hồ sơ Thẩm định BDS 
3. Hồ sơ Thẩm định ĐS
4. Hồ sơ Thẩm định giá trị DN 
5. Hồ sơ Thẩm định giá trị tài sản vô hình