Statistics

  • Total number of visitors  334815
  • Total number of people online  5
Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 12

Báo cáo ngành ngân hàng và tài sản đảm bảo tháng 12

Created Date 12/9/2013  |  View : 3125

Tín dụng của các ngân hàng vẫn âm trong khi nợ xấu ngày càng xấu. Các ngân hàng trong nước sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn của các ngân hàng nước ngoài từ năm 2015